TEU

Euroopa Liidu lepe või Maastrichti_lepe.

TEU lisatakse sageli peale artiklit, et viidata sellele, et see on Liidu leppe teisest või kolmandast sambast, mitte osa ühendusest, mida katab TEC.

Lingid

Vaata sambaid

http://www.europa.eu.int/abc/obj/treaties/en/entoc01.htm