Majandus-ja rahanduskomisjon, EFC

Koostatakse kahest esindajast igast EL-i liikmesriigist, kahest esindajast EL-i komisjonist ja kahest esindajast Euroopa keskpangast. Valmistab ette nõukogu kohtumised, mis tegelevad Majandus-ja_rahaliidu_(EMU) asjadega.