Rahvaste Euroopa

Mõiste Euroopa koostööst suveräänsete riikide vahel, mitte riikide puhul, mis on ühendatud üheks (supranatsionaalseks) superriigiks.

Osa UEN_grupi nimest, mis asub EL-i Parlamendis.