Tagantjärele läbivaatus kohtu poolt

EU Court (Photo: Court of Justice)

Euroopa Kohtu  või spetsiaalse konstitutsioonikohtu võimalus kontrollida subsidiaarsuse põhimõtte järgimist. Konvent  teeb ettepaneku lubada rahvusparlamentidel ja regioonide komiteel esitada hagi subsidiaarsuse põhimõtte rikkumise suhtes Euroopa Kohtule Luksemburgis.