Eeldatavad volitused

EU Court in Luxembourg (Photo: Court of Justice)

Luksemburgis asuv Euroopa Kohus töötas välja "eeldatavate volituste" kontseptsiooni. Kontseptsiooni eesmärk oli anda Euroopa Liidule võime (pädevus) pidada läbirääkimisi rahvusvaheliste lepingute üle valdkondades, kus Euroopa Liidul on volitused kontrollida seadusi Euroopa Liidus (liidusisene seadusandlik pädevus). Vt. AETR

Tulevik

Euroopa Tulevikukonvent muudab "eeldatavad volitused" üldreegliks, andes Euroopa Liidule juriidilise isiku staatuse. Juriidilise isiku staatus võimaldab Euroopa Liidul esindada liikmesriike läbirääkimistel Euroopa Liidu väliste riikidega.