Ratifitseerimiskiri

Signing of Accession Treaty (Photo: European Commission)

Selleks et rahvusvaheline leping oleks juriidiliselt siduv riigi suhtes, peab sellele olema alla kirjutanud selle riigi riigipea või valitsusjuht ning see peab olema ratifitseeritud.

Liikmesriigi riigipea teatab oma kirjas, et antud riik on ratifitseerinud Euroopa Liidu lepingu. Kiri saadetakse seejärel Itaalia valitsusele ajaloolistel põhjustel, kuna esimestele Euroopa lepingutele kirjutati alla Roomas.

Lepingu ratifitseerimisprotsessi viimaseks etapiks on "ratifitseerimiskirja" deponeerimine.

Pärast ratifitseerimiskirja saatmist tagasiteed enam ei ole.

Euroopa lepingud jõustuvad kokkulepitud tähtajal pärast ratifitseerimiskirjade deponeerimist kõigi liikmesriikide poolt.

Märkused

Kuna praegu puudub seaduslik õigus Euroopa Liidust välja astuda, võib riik seda teha de facto vaid enda otsusel või kõigi liikmesriikide ühehäälsel otsusel.

Tulevik

Konvent pakub välja klausli, mis lubab liikmesriikidel omal soovil Euroopa Liidust välja astuda. Vt. artikkel I-59.

Lingid

Vaata ka Ratifitseerimine.