Ratifitseerimine

The EU ratifies Kyoto (Photo: Spanish Presidency)

Ratifitseerimine on eelnevalt juba kokku lepitud teksti kinnitamine.

Liikmesriigid peavad ratifitseerima lepingud kooskõlas oma riigi põhiseadusega.

Isegi kui leping on alla kirjutatud riigi või mitme riigi nimel, muutub see juriidiliselt siduvaks alles siis, kui allakirjutanud riigid deklareerivad ametlikult, et nad on selle ratifitseerinud.

Lepingud ratifitseeritakse kas rahvusparlamendi häälteenamusega või rahvahääletuse teel.
Lisaks sellele muutub leping siduvaks alles siis, kui lepingus sätestatud jõustumise tähtaeg on möödunud.

Tulevik

Paljud Euroopa Tulevikukonvendi liikmed tegid ettepaneku, et Euroopa Liidu põhiseaduse  vastuvõtmisele peaks järgnema rahvahääletus igas liikmesriigis enne lepingu ratifitseerimist. Kuid mõned liikmesriigid, näiteks Suurbritannia ei kiida seda ettepanekut heaks.

Lingid

Vaata ka Referendum ja Ratifitseerimiskiri.