Põhiseadus

Supporters of a European Constitution (Photo: thesetides.com)

Põhiseadus on riigi põhireeglistik, mis määrab ära kõigi ametivõimude, sealhulgas seadusandlike organite volitused, ja annab kodanikele nende ühised põhiõigused.

Luksemburgis asuv Euroopa Kohus  on töötanud välja EL õigussüsteemi, mille kohaselt trumpab EL õigus üle rahvuslikud põhiseadused (ehk on ülimuslik nende suhtes).

Kohus näeb EL õigussüsteemi rahvusülese põhiseadusliku süsteemina.

Tulevik

Konvent  teeb ettepaneku luua "põhiseaduslik leping", mis kehtestab "Euroopa põhiseaduse".

Sõna "põhiseadus" on kasutatud 27 korral põhiseaduse projekti  esimeses 17 artiklis.

Tänasel päeval võib riik Euroopa Liidust välja astuda vaid ühehäälse  otsuse alusel (või rikkudes EL seadust). Põhiseaduse projekt sisaldab klauslit, mis lubab liikmesriikidel liidust lahkuda pärast Euroopa Liiduga lepingutingimuste üle läbirääkimist või omal tahtel kaheaastase etteteatamise tähtajaga.