Ühistegevus

Decision by the member states based on the treaties (Photo: www.eurunion.org/eu/index.php?option=com_cont...)

Otsus ühise välis- ja julgeolekupoliitika pealkirja all EL-i leppes. Selle saab vastu võtta, kui selle kiidab heaks kvalifitseeritud häälteenamus.

EL-i välispoliitikat rakendavad otsused võtab ka vastu kvalifitseeritud_häälteenamuse hääletus ministrite seas.

Lingid

Vaata ka otsuseid_ühises_välis-ja_julgeolekupoliitikas.