Karlsruhe kohus

German Constitutional Court (Photo: www.acus.org/new_atlanticist/german-court-uph..)

Konstitutsiooniline kohus Saksamaal, millel paluti uurida Maastrichti leppe kokkusobivust Saksamaa seadustega aastal 1993. Jõuti märkimisväärselt kriitilisele seisukohale.