Liberaalid

Alliance of Liberals and Democrats for Europe (Photo: Europarl)

Liberaalide parteid olid esimesed, kes lõid riikidevahelise partei Euroopa Liidus. Liberaalide parteid teevad koostööd Europarlamendis Euroopa Liberaalsete Demokraatide ja Refomi grupis, ELDR. ELDR esimees on Graham Watson

2004. aasta juunini EL parlamendi presidendi ametis olev Pat Cox on liberaal.

Lingid

http://eld.europarl.eu.int/Content/Default.asp?