Juhatuse komiteed

Komiteed koosnevad liikmesriikide riigiteenistujatest ja neid juhib EL Komisjon, eesmärgiks on täide viia  ühist põllumajanduspoliitikat.

Märkmed

2002. aastal:

Lingid

Vaata ka Comitology.