NATO

NATO flag (Photo: NATO)

Põhja-Atlandi Lepinguorganisatsioon, mille peakorter asub Brüsselis, on suurim lääne kaitseorganisatsioon. NATO-l on 19 liikmesriiki, sealhulgas USA, Kanada ja mitmed Euroopa riigid.

Märkused

1949.a. sõlmitud Põhja-Atlandi Lepinguorganisatsiooni asutamisleping sisaldab 14 artiklit, mis vastavalt artiklile 5 kohustab tagama vastastikuse kollektiivse kaitse ja julgeoleku.

Tulevik:

Praha tippkohtumisel 2002.a. kutsuti seitse riiki – Bulgaaria, Eesti, Läti, Leedu, Rumeenia, Slovakkia ja Sloveenia – alustama liitumisläbirääkimisi NATO-ga.

Need riigid võivad saada NATO liikmeks 2004.a maikuus.

Vastavalt Euroopa Tulevikukonvendi kaitsetöögrupi ettepanekule võib Euroopa Liit hakata peatselt juhtima NATO Euroopa sammast – Eurogruppi.

WEU-l on automaatse vastastikuse kaitse klausel, mis on samuti sätestatud artiklis 5. Konvent teeb ettepaneku viia selline "abistamise klausel" sisse uude põhiseadusesse, andes EL liikmesriikidele võimaluse sellega aja jooksul nõustuda.

Lingid

Vaata ka Kaitsepoliitika.
http://www.nato.int/