Ülimuslikkus

(Photo: EU Commission)

Ülimuslik tähendab seda, mis on tähtsuselt esikohal.

Euroopa Liidu õigus on ülimuslik, seega prevaleerib see rahvusriigi õiguse suhtes.

See põhimõte kehtestati 1964. aastal Euroopa Kohtu* poolt Costa-Enel kohtuasjaga.
 seoses.

1970.a. otsustas kohus, et EL õigus prevaleerib ka rahvuslike põhiseaduste suhtes.
(Internationale Handelsgesellschaft kohtuasi).


Ülimuslikkust nimetatakse ka EL õiguse üleolekuks või ülemvõimuks ning see on analoogne föderaalse õiguse ülemvõimuga provintsi või kohaliku osariigi õiguse suhtes sellistes riikides nagu USA, Kanada, India, Saksamaa või Venemaa.

Tulevik

Euroopa Tulevikukonvent teeb ettepaneku sõnastada see põhimõte põhiseaduse artiklis I-10.

Briti valitsuse esindaja kritiseeris seda sõnastust, väites et kõik volitused tulenevad liikmesriikidest, mitte aga uuest põhiseadusest.

Siin on olemas suur potentsiaalne konfliktioht, kuna ükski liikmesriik, välja arvatud Iirimaa ei ole selgelt aktsepteerinud EL õiguse ülimuslikkust oma rahvusliku põhiseaduse suhtes.

Iirimaa põhiseaduse artikkel 29.4.10 sätestab EL õiguse ülimuslikkuse põhimõtte.

Prantsusmaa, Saksamaa, Soome ja Portugali põhiseadustes on mainitud Euroopa Liitu, kuid ei ole aktsepteeritud EL õiguse ülimuslikkust nende endi põhiseaduste suhtes.