Põhiseadus

EL-is tähendab põhiseadus seda seadust, mis on lepetes, mis asutasid Euroopa majandusühenduse, Euroopa söe- ja teraseühenduse, Euroopa aatomienergia ühenduse ja nedes lepetes, mis seda parandavad (näiteks Ühtse Euroopa seadus, Maastrichti, Amsterdami ja Nizza lepped).

See on kontrastiks teisejärgulisele EL-i õigusele, mis võetakse vastu kui direktiivid, regulatsioonid, otsused, soovitused või arvamused või mis viitab nendega seotud kohtu otsustele.

Lingid

Vaata ka esialgset_otsust.