OLAF

Franz-Hermann Bruner, Director General of OLAF (Photo: European Commission)

Iseseisev pettuste vastu võitlev jaoskond EL-i komisjonis, mida juhib Franz-Hermann Brüner. Võeti üle UCLAF-ist.

Lingid

http://www.europa.eu.int/comm/anti_fraud/index_en.html