UCLAF

EL-i komisjoni pettuste vastu võitlemise organisatsiooni vana nimetus.

Aastal 1999 muudeti ta nimi OLAF-iks.