Oma sissetulek /oma ressursid

(Photo: European Commission)

EL-i finantseerib nn “oma sissetulek”. See koosneb tollimaksu sissetulekutest, põllumajanduslikest lõivudest, iga liikmesriigi käibemaksust 1% ja iga riigi sundmaksust seoses rahvusliku kogutoodanguga. Kogu “oma sissetulek” ei tohi ületada 1.27 % liikmesriigi rahvuslikust kogutoodangust.

Erinevat tüüpi EL-i sissetulekuid kutsutakse “oma ressurssideks”, sest nad ei koosne juriidiliselt EL-ile.

Tollimaksud kogutakse liikmesriikide poolt EL-i nimel.

EL maksab 10 % kogutud summast liikmesriikidele, et katta kogumiskulusid. Sissetulekute üle otsustavad liikmesriigid nõukogus. EL-i_Parlamendil ei ole sõnaõigust.

Tulevik

Kavandatakse EL-i maksu sisse seadmist. Paljud liikmesriigid on EL-i maksu vastu, kuigi komisjon seda nõuab.

Lingid

Vaata ka eelarvet.