Partnerluslepe

(Photo: European Commission)

Partnerluslepped ja koostöö lepped on laiendatud ühise koostöö lepped, mida reguleerivad artiklid 133 ja 308 TEC. EL-i Parlamendiga peetakse konsultatsioone või seda informeeritakse.

Euroopa lepped ja assotsiatsioonilepped vajavad EL-i_Parlamendi nõusolekut.

Märkused

Definitsioon ei ole ühesugune, kuid klassifitseerimine on vajalik vastuvõtu protseduuriks ja EL-i Parlamendi sekkumiseks.

Lingid

Vaata leppeid_teiste_riikidega.