Banaanisõda

(Photo: www.culinspiration.files.wordpress.com)

Kaubandussõda USA ja Euroopa Liidu vahel banaanide impordimaksude pärast. Euroopa Liit soovis kaitsa banaanikasvandusi Euroopa Liidus ja selle mõningates varasemates kolooniates Kolumbia, Costa Rica, Nicaragua ja Venetsueela USA-omandis olevate kasvanduste vastu. Pärast 1993. aasta regulatsioone tõusid banaanihinnad Euroopa Liidus 40%.

WTO leidis, et EL-i enda banaanikasvanduste kaitsmine oli vastuolus vabakaubandusreeglitega. Euroopa Liit pidi kas regulatsioonidest loobuma või maksma kompensatsiooni. 2001. aastal USA ja EL jõudsid kokkuleppele. 1.juulist 2001 tõsteti "dollari-banaanide" importi 100 000 tonnilt 2 653 000 tonnini.