Vabakaubanduse piirkond

European Free Trade Association (EFTA) (Photo: eh.stanemte.org/symbols/7or/org/efta-f.htm)

Piikond, kus kaupu müüakse ilma tollimaksuta. Riigid, mis kuuluvad vabakaubanduse piirkonda võivad omada teiste riikide suhtes erinevaid tollimakse. EL on aga tolliunioon ja seega on tal ühised tollimaksud, mis tulenevad ühisest_kaubanduspoliitikast.

Vabakaubandus suurendab toodangut ja toodab rohkem rikkust, mida jaotada. Samas ei too vabakaubandus kõigile partneritele võrdselt kasu. Osad võivad võita ja teised kaotada. See sõltub lepingu tingimustest.

Vabakaubanduse lepped on sageli täiendatud finantsprotokolliga. See sisaldab ka finanatsjärelvalvet, et rikkus läheks rikkamatelt vaesematele riikidele.