Fælles handelspolitik

EU er en toldunion med økonomiske aftaler med de fleste lande eller blokke af lande. EU forhandler på vegne af medlemslandene. De fleste internationale aftaler kan besluttes med kvalificeret flertal i Rådet og med en samstemmende udtalelse fra EU-Parlamentet.

Links

Se også Aftaler med andre lande, Frihandelsområde og Juridisk Person.