Ühinemine

The flags of the 25 Member States of the European Union after the enlargement of May 1st, 2004. (Photo: imemc.org)

Selleks, et ühineda EL-iga peab tulevane liikmesriik sõlmima ühinemislepingu praeguste liikmesriikidega. Kümme riiki toimisid nii 16. aprillil 2003 Ateenas. Ühinemislepingu kohaselt on uutel liikmesriikidel samad õigused ja kohustused nagu olemasolevatel liikmesriikidel. Osad kohustused, mis on kirjas spetsiaalsetes protokollides, jõustuvad alles pärast ühinemisseadust.

Ühinemislepingud ja ühinemisseaduse peavad uued ja olemasolevad liikmesriigid ühehäälselt vastu võtma.

Referendum korraldatakse praegustes kandidaatriikides (va Küpros), et lubada riiklikku ratifitseerimist.

Kui riigil ei õnnestu ratifitseerida, siis muudetakse kvalifitseeritud häälteenamuse jaoks vajalik kohtade ja häälte arv ära. Seda tehakse proportsionaalselt või tehniliselt ilma uute läbirääkimisteta liikmesriikidega. Selle muutuse juriidiline alus sisaldub ühinemisseadustes.

Märkused

Kui ühinemisleping vastu võetakse, siis see ratifitseeritakse ja saadetakse Itaaliasse, mis kogub ja säilitab kõik ratifitseerimise instrumendid.

Lingid

http://europa.eu.int/comm/enlargement/negotiations/index.htm
http://www.cyprus-eu.org.cy/eng/home.htm
http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/cig/g4000a.htm#a10