TEMPUS

EL-i toetusprogramm aastatel 2000-2006. Selle eesmärk on kõrghariduse ümber korraldamine endistes Lääne- Balkani, Ida-Euroopa, Kesk- Aasia ja alates aastast 2000 ka Vahemere maades.

Märkused

Seotud Tacise ja Pharega

Lingid

http://www.europa.eu.int/comm/education/tempus/home.htm