Nizza lepe

(Photo: EUobserver.com)

Nizza lepe võeti vastu 11. detsembril 2000 peale kõige pikemat Euroopa tippkohtumist.

Liikmesriigid kaitsesid tugevalt oma huve ja see tõi kaasa pikad läbirääkimised ja kummalised kompromissid. Näiteks häälte kaalumine Nõukogus.

Kõige olulisemad Nizza leppe tingimused on seotud sellega, kuidas kohandada EL-i institutsioone ümber suurenenud liidu jaoks, kuhu kuuluks 25, hiljem 27 või 28 liiget.

Mittesiduvas deklaratsioonis ja siduvates protokollides paneb Nizza lepe paika selle, kuidas peamised EL-i institutsioonid peale laienemisprotsessi lõppu töötama hakkavad.

Nizza leppele kirjutati alla 26. veebruaril 2001 ja see jõustus 1. veebruaril 2003. See juhtus peale seda kui Iirimaa oli selle juunis 2001 tagasi lükanud, kuid teisel referendumil oktoobris 2002 võttis ta selle vastu.

Märkused

Nizza lepe kuulutas pühalikult fundamentaalõiguste harta poliitiliseks deklaratsiooniks.

Lingid

Sul on võimalus alla laadida tasuta raamat Nizza tippkohtumise kohta:

http://www.nicetreatyonline.com/

http://www.euobserver.com/index.phtml?sid=38
http://www.bonde.com/index.phtml?sid=48&aid=10110