Rassism ja ksenofoobia

Diskrimineerimine on EL-is keelatud.

Rassism ja ksenofoobia kuulutati ebaseaduslikeks esimest korda institutsioonide vahelises ühises deklaratsioonis 1986. aastal. See põhimõte on nüüd osa TEC-i artiklist 13, mida tutvustati Amsterdami leppega.

Märkused

EL-il on Viinis agentuur, mis peab hindama ja raporteerima rassismi ja ksenofoobia ulatusest liikmesriikides.

Lingid

http://www.europarl.eu.int/en/......discrimi/ssi/race/default.shtm