Ühendamine

EL asutamislepingud on jaotatud rahvusüleseks ühenduse esimeseks sambaks  ja kaheks valitsustevaheliseks sambaks, millest üks on välispoliitika  ja teine teatud justiits- ja siseküsimused .

Tulevik

 Euroopa Tulevikukonvent on teinud ettepaneku kaotada sambad ning koondada mõned endise valitsustevahelise pädevuse valdkonnad rahvusülese pädevuse alla.