Kabinett

Catherine Day (Photo: EU Commission)

Kabinett on grupp olulisi presidendi, ministri ja komisjoni liikme nõuandjaid.

EL-is on igal komisjoni_liikmel oma kabinett, kuhu kuuluvad 7 nõuandjat, sekretariaat ja isiklik autojuht. Praeguse nõude kohaselt peavad kabinetis olema esindatud erinevad rahvused.

Kabinettide juhte juhendab EL-i komisjoni peasekretär David O´Sullivan (Iiri ametnik). Ta kohtub kabineti juhtidega ja valmistab ette komisjoni kohtumised. Kabineti pealikel on lai võimuulatus, kuna komisjoni liikmetel on palutud osa võtta kõikidest otsustest, mida nad väga harva teevad. Seega otsustavad kabinettide juhtide kohtumised ära 90 % komisjoni otsustest.

Nizza lepe muudab komisjoni liikmete valiku kvalifitseeritud_häälteenamuse otsuseks ja tutvustab ringlemist erinevate rahvaste vahel uues laiendatud EL-is, kuhu kuulub 27 liiget.

Kui seda muutust rakendataks, siis see nõrgestaks igapäevast sidet EL-i kodanike ja EL-i komisjoni vahel, sest kabinettide roll ei oleks enam rahvuslike komisjoni liikmete nõustamine.

Märkused

EL-i keerukas süsteemis abistavad kabinetid sageli firmasid ja kohalikke autoriteete liikmesriikides, et nad saaksid kontakti vastavate inimestega vastavates poliitika piirkondades (direktoraadid).

EL-i Parlamendi president omab ka isiklikku kabinetti nõuandjate ja töötajatega.

Euroopa kontrollkoda omab ka oma kasutuses olevat kabinetti.