Euroop Komisjoni liige

Vice-President of the Commission, Margot Wallström (Photo: EU Commission)


Euroop Komisjon koosneb 25st liikmest ehk volinikust. Igast liikmesriigist kuulub Komisjoni üks volinik. Komisjoni liikmed nimetavad liikmesriigid ning nad peavad saavutama Euroopa Parlamendi heakskiidu. Neid valitakse üldise kompetentsuse alusel ning nad peavad tagama endi täieliku sõltumatuse. Enamasti on Komisjoni liikmete näol tegemist päritoluriigi poliitikutega, tihti endiste ministritega.

Tähtis: Komisjoni volinike valimised toimuvad toimuvad iga viie aasta tagant.

Tulevik

Euroopa põhiseaduse lepingu kohaselt kuulub Komisjoni alates 2014. aastast 18 volinikku. Euroopa Liidu Nõukogu nimetab Komisjoni volinike kandidaadid, kes on saavutanud Nõukogu  kvalifitseeritud häälte  enamuse(72% poolthääli, kes esindavad 65% ELi rahvastikust).  EL Nõukogu ja Komisjoni president koostavad volinike nimekirja ühiselt, mille peab heaks kiitma Euroopa Parlament vastavalt ülal nimetatud protseduurile.

Lingid

http://europa.eu.int/comm/commission_barroso/index_en.htm