Cassis de Dijoni`i juhtum

Court of Justice (Photo: Court of Justice)

Oluline EL-i kohtu otsus aastal 1979, mille kohaselt EL-i ühes riigis legaalsed kaubad on legaalsed ka teistes EL-i riikides (juhtum 120/78). Otsus sundis liikmesriike nõustuma ühiste standartitega, millega nad muidu ei oleks nõustunud.

Cassis on prantsuse liköör, mille alkoholi tase on 16%. Saksamaa ei lubanud seda “liköörina” müüa, kuna Saksamaa seaduste kohaselt peaks alkoholi minimaalne protsent olema 25%.

Tänu sellele otsusele hakati kasutama kvalifitseeritud_häälteenamusega hääletust siseturu küsimuste puhul. Seda tutvustas ka Ühtse Euroopa Seadus (SEA) aastal 1987.