Ühtse Euroopa seadus, SEA

See on EL-i leppe nimi.

Selle üle otsustati Luxemburgis 1985. aastal ja see jõustus peale Taani ja Iirimaa referendumit aastal 1987.

Koos Maastrichti_leppega tõid nad kaasa kõige laiaulatuslikumad muutused senistes lepetes.

See tutvustas kvalifitseeritud_häälteenamuse hääletust siseturu puhul ja koostöö protseduuri, mis andis EL-i Parlamendile võimaluse teha ettepanekuid seadusandluse parandamiseks.

Lingid

Vaata keskkonna_klauslit ja Cassis_de_Dijoni_juhtumit.

http://www.historiasiglo20.org/europe/acta.htm

http://www.europa.eu.int/eur-l......reaties/selected/livre509.html