Keskkonna klausel

Danish flags. Denmark obtained a special environmental clause in the Single European Act. (Photo: Notat)

Aastal 1987 tutvustas Ühtse Euroopa seadus (SEA) otsuste tegemist kvalifitseeritud häälteenamusega küsimustes, mis puudutavad kaubandust liikmesriikide vahel (siseturg). Eriti Taani kartis, et see võib vähendada kekkonna standardeid.

Teiste riikide enamushääletus siseturu standardite harmoniseerimise kohta võiks “üle sõita” Taani keskkonnakaitse seadustest. Taani saavutas nn “keskkonna garantii”, mis lubab liikmesriikidel kehtestada ja säilitada rangemad keskkonna standardid kui see minimaalne tase, mille kvalifitseeritud häälteenamus on kehtestanud.

See “garantii” muutis Taani valitsusele võimalikuks “Jah” hääletuse ühtse Euroopa seaduse referendumil. Selle referendumi kutsus kokku vähemusvalitsus hoolimata selles, et Taani parlamendi enamus seda ideed ei toetanud.

See klausel sätestati ka Amsterdami leppes, kuid selle väärtuses hakati kahtlema kuus kuud hiljem kui komisjon ei lubanud spetsiaalsete Taani reeglite kasutamist vähkipõhjustavate nitraatide ja sulfiidide puhul. 2003. aastal lubas EL-i_kohus Taanil säilitada reeglid nitraatide kohta, sest EL-i Komisjon ei olnud arvesse võtnud EL-i tervise komitee teadaannet. Taani reeglid sulfiidide kohta kuulutati sellest hoolimata ebaseaduslikeks.

Seda klauslit on edukalt kasutatud, et lubada keelde PCP tootmisele erinevates liikmesriikides. Siiski alles siis kui PCP tootmine oli keelustatud kõikides liikmesriikides. Seda kasutati ka vähkitekitava kreosoodi vastu, kuid tingimusel, et see ei häiri ühtset turgu.

See klausel sisaldub artiklis 95 TEC

2003. aastal võitis Taani kohtuasja nitraatide kasutamise kohta lihatoodetes, sest EL-i Komisjon oli mööda vaadanud nõuandest, mille oli andnud nende enda uurimiskomisjon. Taani kaotas kohtuasja sulfaatide kohta.

Märkused