Harmoniseerimine

The European Parliament (Photo: corporate.computershare.com/uk/Forefront_News)

Kui riiklikud seadused harmoniseeritakse, siis nad muutuvad samalaadseteks kogu EL-is.

Enne ühtse Euroopa seadust (SEA) aastal 1987, vajas harmoniseerimine ühehäälsust. Praegu saab enamike reeglite üle otsustada kvalifitseeritud_häälteenamus.

On olemas olulised piirkonnad, kus EL ei saa otseselt kohe riiklike seadusi ühtlustada. See kehtib näiteks kultuuripoliitika ja riikliku hariduse valdkonnas.