Ühine tollitariif

(Photo: Lis Lak)

EL on tolliunioon , mis omab ühiseid tariife kogu ülejäänud maailma jaoks. Tollitariifid määrab ära nõukogu kvalifitseeritud_häälteenamus, kuid siduvaks muudab Maailmakaubanduse organisatsioon (WTO).

Märkused

Lingid

http://europa.eu.int/comm/taxa......s/customs/customsbrochure.html