Direktiiv

EL õigusakt, mille liikmesriigid on kohustatud sisse viima oma siseriiklikku õigusse kindla aja jooksul, milleks on tavaliselt 18 kuud.

Kohustuse mittetäitmise korral tuleb direktiivi käsitleda otse kohaldatavana.

Euroopa Kohus võib direktiivi mitte rakendava liikmesriigi suhtes algatada kohtuprotsessi liikmesriigi kodanike või muude isikute nõudel.

Direktiivid muudetakse rahvusriigi õiguse osaks läbi delegeeritud õigusaktide.
tavaliselt rahvusparlamentide või kõige sagedamini valitsuste poolt.

Euroopa õiguses tuleb vahet teha direktiivide ja määruste vahel. Määrused on otse kohaldatavad ja kohustuslikud liikmesriikidele kohe pärast nende väljaandmist, ilma rahvusparlamente läbimata.

Tulevik
Demokraatiafoorum teeb ettepaneku kaotada ära direktiivid ja muuta need mittesiduvateks soovitusteks.

Põhiseaduse projektis  soovitakse direktiivid säilitada ja nimetada need ümber EL raamseadusteks .