Euroopa majanduslik piirkond, EEA

(Photo: EUobserver.com)

Vabakaubanduse_piirkond EL-i riikide ja Norra, Islandi ja Liechtensteini jaoks (EFTA riigid). Vabakaubandus ei hõlma põllumajandustooteid ja kala.

Norra, Islandi ja Liechenstein on vastu võtnud umbes 4000 EL-i seadust, mis peamiselt puudutavad siseturgu. Ametlikult on neil selle alane veto õigus, kuid seda pole kunagi kasutatud.

Euroopa majandusliku piirkonna lepe kohustab Norrat, Islandit ja Liechtensteini maksma sundmaksu EL-i struktuurifondidele. Selle suurus on 0.02 % rahvuslikust kogutoodangust. Liikmesriigid peavad maksma 0.47 % rahvuslikust kogutoodangust.

Kuna praegused finantslepped aeguvad 2003. aastal ja EL laieneb, siis suurendatud maksude üle on peetud läbirääkimisi aastaks 2004. EFTA riigid peavad maksma 10 korda rohkem (230 miljonit eurot aastas), et pääseda laiendatud EL-i turule.

EEA-d reguleerivad nõukogu kohtumised, mis toimuvad kaks korda aasta ja ühendatud komitee kõrgetest ametnikest, kes kohtuvad vähemalt kord kuus.

EL-i Parlamendil on ühine delegatsioon Norra, Islandi ja Liechtensteini parlamendi liikmetega.

EEA lepe loodi kooskõlas EL-i assotsiatsioonilepete reeglitega, mis nõuavad nõukogu ühehäälsust ja EL-i Parlamendi nõusolekut.

EEA lepe asutas spetsiaalse EEA kohtu, et tagada oma reeglite tõlgendamine identselt nii EL-is kui ka EFTA riikides.

Lingid

http://europa.eu.int/comm/external_relations/eea/