Ainupädevus

European Union Logo (Photo: Court of Auditors)

Kui Euroopa Liidul on mingis valdkonnas ainupädevus, siis liikmesriikidel ei ole lubatud selles valdkonnas oma seadusi vastu võtta. Kui Euroopa Liidul on jagatud pädevus, siis võivad nii Euroopa Liit kui liikmesriigid seaduse vastu võtta.

Tulevik

Vastavalt artiklile 12 on ainupädevuse valdkonnad siseturu konkurentsireeglid, tolliliit, ühine kaubanduspoliitika, rahanduspoliitika eurotsooni riikides, kalavarude kaitse ühise kalanduspoliitika raames ning teatud juhtudel ka rahvusvaheliste lepingute sõlmimine.