Fouchet`i plaan

Christian Fouchet (Photo: www.portalestoria.net/FRANCIA%2051.htm)

Prantsuse diplomaat käis välja valitsustevahelise poliitilise ühenduse idee aastal 1961. Ta tegi seda Prantsusmaa presidendi General de_Gaulle nimel.

Selle ettepaneku lükkasid tagasi föderalistid ja see tõi kaasa Prantsusmaa veto Suurbritannia liikmestaatuse vastu aastal 1963. Sellele järgnesid Tühjade_toolide_kriis ja Luxemburgi kompromiss aastatel 1965 ja 1966.