Rahvusvahelised lepingud

Latvia signing the Accession Treaty (Photo: European Commission)

Euroopa Liit võib sõlmida rahvusvahelisi lepinguid kaubanduses ja muudes valdkondades, juhul kui tal on liidu sees seadusandlik õigus nendes küsimustes. Välislepingute suhtes otsustamise reeglid on samad mis sisepoliitiliste otsuste tegemise puhul. See põhimõte on nüüd sätestatud artiklis 133.6.

Näiteks kui sisepoliitilist küsimust saab otsustada kvalifitseeritud häälteenamusega, siis võib ka rahvusvahelise lepingu üle otsustada kvalifitseeritud häälteenamusega

Tulevik

Euroopa Tulevikukonvent teeb ettepaneku muuta otsustamine kvalifitseeritud häälteenamusega tavameetodiks rahvusvaheliste lepingute puhul, mis hõlmab ka osa välispoliitikast.

Lingid

Vaata ka Lepped teiste riikidega.