Lex Austria

Artikkel Nice Lepingus, mille abil on võimalik peatada liikmesriigi hääleõigus, kui teised riigid leiavad, et on rikutud inimõigusi. Artikli 7 TEU järgi saab 4/5 liikmesriikidest, omades ka Europarlamendi liikmete toetust, hoiatada põhiprintsiipe rikkunud riiki.

Hääletamise õigus võidakse seejärel peatada Nõukogu kvalifitseeritud häälteenamuse põhjal ja 2/3 enamusega EL parlamendis, mis esindab ka liikmete absoluutset enamust.

Lingid

Loe ka Austria.