Neutraalsus

Trinity College in Dublin (Photo: EU Commission)

Euroopa Liidu 15 liikmesriigist on neutraalsed Iirimaa, Rootsi, Soome ja Austria. Nad ei ole ühegi sõjalise liidu liikmed ega ole seotud mitte ühegi vastastikuse kaitse kohustusega.

Kandidaatriikidest on teatanud Malta ja Küpros, et nad jäävad neutraalseks ja ei ühine ühegi sõjalise grupeeringuga. Euroopa Liidu tippkohtumisel Kopenhaagenis 2002.a. detsembris säilitasid need riigid eristaatuse selles küsimuses.

Maastrichti leping seab neutraalsed riigid probleemi ette, kuna leping sätestab EL kollektiivse tegevuse alused ühise välis- ja julgeolekupoliitika (CFSP) valdkonnas.

Asutamislepingute alusel on neutraalsetel riikidel õigus võtta osa EL sõjalistest operatsioonidest, kui nad seda soovivad, kuid nad ei ole juriidiliselt selleks kohustatud.

Neutraalsetele riikidele ei avaldata NATO saladusi, erinevalt sõjalistes operatsioonides osalevatest EL liikmesriikidest.

Tulevik

Põhiseaduse projekt (artikkel I-15.2) kohustab kõiki liikmesriike toetama CFSP-d.

Lingid

Vaata ka Kaitsepoliitika.