Petersbergi ülesanded

WEU meeting in Marseille. The WEU originally set out the "Petersberg-Tasks." (Photo: French Presidency Web-site)

Julgeoleku-, kaitse- ja rahusobitamisealased ülesanded, mille algselt sätestas Lääne-Euroopa Liit (WEU) juunis 1992.a.

Need ülesanded on nüüd sisse viidud Euroopa Liidu lepingusse Amsterdami lepinguga Euroopa Liidu uue pädevusena, mis lubavad Euroopa Liidul tegutseda.

Nende ülesannete puhul ei ole nõutav otsene ÜRO mandaat.

Märkused

Neid ülesandeid nimetatakse "Petersbergi" ülesanneteks Saksamaal Bonni lähistel asuva Petersbergi mägihotelli järgi, kus 1992. aastal toimus nõukogu istung.

Ülesannete hulka kuluvad "humanitaarabi ja päästetööd, rahutagamise ülesanded ja väejõudude ülesanded kriisijuhtimisel, sealhulgas rahusobitamisel."

Rahutagamine eeldab, et kahe endise või potentsiaalse võitleva poole vahel valitseb rahu. Siis võib Euroopa Liit astuda samme rahu säilitamiseks, näiteks andes sõdureid ÜRO rahutagamise operatsiooni tarbeks.

Mõisted "kriisijuhtimine" ja "rahusobitamine" ei ole täpselt defineeritud, kuid nendega võivad kaasneda sõjalised operatsioonid.

Tulevik

Petersbergi ülesandeid täidavad tulevikus EL kiirreageerimisjõud. Neid jõudusid hakkab juhatama Euroopa Liidu Poliitika- ja Julgeolekukomitee, mis on Nice’i lepinguga loodud uus organ.

Selleks et Euroopa Liit võiks täita mõnda Petersbergi ülesannet, peab olema nõukogu ühehäälne otsus.

Euroopa Tulevikukonvent tahab, et juhul kui ühehäälsuse saavutamine osutub keeruliseks, rakendataks konstruktiivse hääletamisest hoidumise protseduuri.

Lingid

Vaata ka Kaitsepoliitika.
http://www.nato.int/docu/handbook/2001/hb150401.htm