Jagatud volituste põhimõte

Euroopa Liit omab vaid asutamislepingutega talle antud volitusi. Jagamata volitused kuuluvad rahvusriikidele.
Sama põhimõtet kordab ka Giscard d`Estaing’i põhiseaduse projekt ning see sarnaneb ka Šveitsi põhiseaduse ja USA põhiseaduse 10. muudatusega.

See ei ole takistanud USA-d muutumast täielikult föderaalseks riigiks.

Oluline küsimus siin on: kes otsustab siis, kui liikmesriigid ja EL institutsioonid on eriarvamusel?

Vastus on: Euroopa Kohus Luksemburgis. Aja jooksul on piire nii palju muudetud, et Hollandi EL kohtunik Koen Leonarts tegi järelduse, et rahvusriigi pädevusel puudub tuum, milleni Euroopa Liit ei suuda jõuda.

Lingid

Vaata ka Paindlikkuse klausel.