Passarelle

Treaty of Maastricht (Photo: European Commission)

See sõna tähendab silda (purret) ja viitab “silla” klauslile Maastrichti leppes, mis loodi selleks, et lubada liikmesriikidel viia otsuste tegemine valitsustevaheliselt tasandilt supranatsionaalsele sambale või ühehäälselt kvalifitseeritud_häälteenamusele.

Need otsused vajavad valitsuste vahelist ühehäälsust, kuid keerulised lepete parandused ja ratifitseerimise protseduurid vajavad rahvusparlamentide heakskiitu või riiklikku referendumit.