Schengeni lepe

(Photo: EUobserver.com)

Aastal 1985 kirjutasid Saksamaa, Prantsusmaa ja Beneluxi maad alla koostöö leppele, et muuta piiriülest reisimist lihtsamaks. Eesmärgiks oli ühtse reisipiirkonna loomine, kus ei oleks sisepiire ja oleks ka ühine välispiir.

Schengeni riikides ei ole tavaliselt vaja näidata passi, kui kodanikud ületavad ühe ja teise Schengeni riigi piire.

Enamik EL-i riikidest on sellega seotud ja “Schengeni Aquis” muudeti siduvaks EL-i seaduseks 1998. aastal Amsterdami_leppega. Iirimaa ja Suurbritannia on siiani väljaspool Schengenit ning nende lepetes sisalduvad kitsendused. Selle põhjuseks on Suurbritannia soovimatus omada ühist reisipiirkonda mandril asuvate EL-i riikidega ja Iirimaa soovib säilitada ühist reisipiirkonda Suurbritanniaga.

Taani ühines Schengeniga 1997. aastal, kuid tal on lepingus kitsendused, mis on seotud justiits- ja siseasjadega, kui selle pealkirja all olevaid meetmeid võetakse vastu supranatsionaalsel tasemel.

Märkused

Lingid

Vaata sambaid ja justiits- ja siseasju.

http://europa.eu.int/en/agenda/schengen.html