Teisejärguline seadus

Kontrastiks põhiseadusele, mis on lepetes, mis asutasid Euroopa majandusühenduse, Euroopa söe- ja teraseühenduse, Euroopa aatomienergia ühenduse ja nendes lepetes, mis seda parandavad (näiteks Ühtse Euroopa seadus, Maastrichti, Amsterdami ja Nizza lepped).

Teisjärguline EL-i õigus võetakse vastu põhiseaduse baasil. Nad võivad olla direktiivid, regulatsioonid, otsused, soovitused või arvamused või nad võivad viidata nendega seotud kohtuotsustele.

Lingid

Vaata ka esialgset_otsust.

http://europa.eu.int/eur-lex/en/about/abc/abc_19.html