Õiguste peatamine

EL-i liikmesriigi õigusi saab lepetega tagasi võtta, kui teised liikmesriigid avastavad, et ta on rikkunud inimõigusi.

Lingid

Vaata ka sanktsioone ja Austriat.