Inimõigused

Declaration of the Rights of Man and of the Citizen (Photo: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Declaration_of_Human_Rights.jpg)

Sellega tegeletakse põhiõiguste hartas.

Lingid

Vaata ka kohust ja Euroopa inimõiguste konventsiooni.