Sanktsioonid

Poliitilised sanktsioonid: liikmesriigid võivad kaotada hääleõiguse, kui teised EL-i riigid leiavad, et on rikutud inimõigusi.

Nizza_leppe raames on kasutusele võetud nn lex Austria artikkel.Vastavalt artiklile 7 TEU, võib 4/5 liikmesriikidest koos EL-i Parlamendi liikmete absoluutse häälteenamusega hoiatada ühispõhimõtete rikkumise eest.

Hoiatuse saanud riigi hääletusõigused võidakse peatada kvalifitseeritud häälteenamusega Nõukogus ja kahe kolmandiku häälteenamusega EL-i Parlamendis, mis samuti esindab liikmete absoluutset enamust.

Majanduslikke sanktsioone saab kehtestada kolmandatele riikidele kvalifitseeritud häälteenamusega vastavalt artiklile 301 TEC.

Lingid

Vaata ka Austriat.