TEN, Üleeuroopaline võrgustik

Seda peetakse võtmeelemendiks siseturu loomisel ja sotsiaalse kohesiooni propageerimisel. Piiriülene transport, telekommunikatsioon ja energeetika infrastruktuure finantseerivad struktuurifondid, kohesiooni fond ja Euroopa investeerimispank.

Tulevik

Konstitutsiooni mustandi kohaselt peaks üleeuroopaline võrgustik muutuma jagatud kompetentsiks. EL-i õigus suruks alla riikliku õiguse.

Lingid

http://www.europa.eu.int/comm/energy_transport/en/tn_en.